Saturn planetasynda ÿaşaÿyş bolup bilermi?

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Öçür!

International tidyman.svg Şol sahypa öçürilmeli. Wikipediýa üçin gowy däl bolsa sebäbini diskussiýa sahypasynda aýdyň.
Sebäp Inappropriate article in terms of order and encyclopaedia

Intek bilim adamlarynyñ ÿakyndan gözlegde bolduklary , doly soñuna ÿetilmedik meseledir. Saturn planetasynyñ hemrasy bolan Titanda metanyñ kömegi bilen ÿaşaÿyş bolup biljegi çekeleşiklidir. NASA-nyñ kosmos gämisi, Titanyñ üstünde her dürli himiki maddalaryñ bardygyny bildirendir. Dünÿäde ÿaşaÿyşyñ dowam etdirilmegi üçin tükedilen kislorod ÿaly, Titanda wadorod tükedilÿändigi bildirilÿär. Metan kömegi bilen bu ÿaşaÿşyñ energiÿa çeşmesiniñde asetilen bolandygy öñe sürilÿär. Asetileniñ az bolmagyda käbir bilim adamlaryna görä, bu teziñ dogrudygyny subut edÿär. Titanda ÿaşaÿşyñ bolup biljegi çaklamasy soñ netijeler bilen dogrulansada, takyk bir zat aÿdylmaÿar we işler häzir hem geçirilÿär. Bu planetada ÿaşaÿşyñ bardygy ynsana häli häzir hem gyzyklanma meselesi. bilgiustam.com/uzay-hakkinda-ilginc-bilgiler Ÿazan: Filiz Dilek YAVUZER Terjime eden: Allanur Hudaÿnazarow. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti.