Pile

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Doly metamorfozdan geçýän mör-möjek toparynyň hrizal görnüşi. Ösüşini tamamlaýan gurçuk, ululara geçiş döwründe internetden gorag gatlagyny döredýär we bedeniniň ösüşi bu gatlagyň içinde tamamlanýar. Gurçugyň girýän bu tapgyry, üstünlikli metamorfoz prosesi üçin aýgytly döwürdir.