Mazmuna geçiň

Kitaby Diýarbekriýe

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Kitaby Diýarbekriýe— Kitap XIV-XV asyrlaryň sepgidinde ýaşan Abu Bekr Tähra-nynyň «Akgoýunlylaryň taryhy» («Kitaby Diýarbekriýe») atly eseri. Bu eser Akgoýunly döwletiniň şöhratly geçmişini, taryhyny, medeni-ýetini öwrenmekde ygtybarly çeşmeleriň biridir.[1]

Bu kitap Akgoýunly döwletiniň meşhur hökümdary Uzyn Hasanyň tabşyrygy boýunça ýazylypdyr. Eserde hökümdarlar, serker-deler bilen baglanyşykly birnäçe gyzykly wakalar, durmuş däp-des-surlary we ş.m. beýan edilýär.[1]

Kaynag[düzet | çeşmäni düzet]

  1. 1.0 1.1 Tährany A. Akgoýunlylaryň taryhy («Kitaby Diýarbekriýe»), II jilt, A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2005, s.2.