Işdäaçar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Meze (grekçe μεζές; Bolgar, Serb we Makedoniýa мезе, Çernogoriýa dili Meza) Gündogar Ortaýer deňzinde we esasanam türk aşhanasynda iýmit toparydyr. Adatça sowuk berilýär. Esasy nahardan öň aperitif hökmünde iýilýär, şeýle hem çilingir stollarynyň aýrylmaz elementidir.

Işdäaçarlar dürli görnüşde bolup biler. Peýnir, salamy, gatyk ýaly gaty ýönekeý bolup biler we dürli gök önümlerden (böwrek noýbasy, porslan, baklajan, burç we ş.m.) ýa-da deňiz önümlerinden (skid, karides we ş.m.) taýýarlanan görnüşler hem bar. Işdäaçarlar diňe bir doldurmak bilen çäklenmän, rakiniň tagamy we saçakdaky güýmenje. Şol sebäpli stoluň üstünde ownuk böleklerde, ýöne birnäçe dürli görnüşde bolýar.