Deňiz gunçalary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Bu Klasyň wekilleri ölüp gidipdirler. Baldakly we baldaksyz wekilleri bolupdyr. Bedeni okaraşekilli bolan we köp sanly plastinkalar bilen örtülen. Oral tarapdaky agyzdan bedeniň hemme taraplaryna bäş sany şöhleler (eller) uzalan. Eller köp sanly bogunlardan ybarat bolan. Deňiz gunçalary kökli uzyn sütüniň üstünde edil hakyky gunça ýaly bolup ýerleşenler we substrata berkleşip, oturymly ýaşapdyrlar. Deňiz gunçalarynyň wekilleri: Blastocrinus; Pentremites; Codaster; Opophocrinus.