Dýusi adasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Dýusi adasynda / ˈduːsi / Pitkair adalarynda adamsyz atoll. Ol Pitkair adasynyň gündogarynda we Henderson adasynyň gündogarynda ýerleşýär we laguny hem öz içine alýan umumy meýdany 1,5 inedördül mil (3,9 km²). Uzynlygy 1,5 mil (2,4 km), demirgazyk-gündogardan günorta-günbatara çenli ölçelýär we ini 1 mil (1,6 km). [Sitata zerur] Ada dört adadan ybarat: Acadia, Pandora, Westward we Edwards. Ösümlikleriniň seýrek bolandygyna garamazdan, atoll birnäçe guş görnüşleriniň köpelýän ýeri hökmünde bellidir. Mörfi dünýäsiniň ilatynyň 90% -den gowragy Duside höwürtge döredýär, gyzyl guýrukly tropiki guş we erteki jübütleri her bir görnüş üçin dünýä ilatynyň 1% -ini emele getirýär. Dýusi ilkinji gezek 1606-njy ýylda Pedro Fernandes de Kuiros tarapyndan Luna Puesta diýip atlandyryldy we 1790-njy ýylda HMS Bounty gozgalaňçylaryny ele almak üçin iberilen HMS Pandoranyň kapitany Edward Eduard tarapyndan täzeden açyldy. 3-nji Baron Duciniň Frensis Reynolds-Moretonyň hormatyna Ducie adasyna at dakdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 1867-nji ýylda Guano adalary baradaky kanuna laýyklykda talap edilipdi, emma Angliýa 1902-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Pitkair adalarynyň bir bölegi hökmünde ony birikdirdi. Elýeterliligi we Pitkair adasyndan uzaklygy sebäpli Ducie şu gün seýrek duş gelýär.