Babofizm

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Babofizm — hakyky deňlik pelsepesi. Fransuz rewolýusiýasy ýyllarynda "defakto, hakyky deňlik" ýörelgelerini öňe süren Fransua Noel Babof adyna atlandyrylan düşünje,

Tükedişde deňlik[üýtget | edit source]

Babofyň öňe sürýän tertibi tükedişde deňlik ýörelgesine esaslanýar. Babof tükedişde deňlik düşünjesi barada "ortak ýeglik we ortak bagtlylyk öndürilen hümmetden deň peýdalanmakdadyr" diýýär. Babof her kimiň ortak önümçilikden öz paýyna düşeni alyp bilmegi üçin her kimiň bu önümçilige gatnaşmalydygyny we deň paýlaşma ýörelgesine eýerilmelidigini, diňe maýyplar we 60 ýaşdan geçenleriň bu önümçilikden azat bolup biljekdigini aýdýar. [1]

Babofizmiň täsiri, kabul edilşi we ähmiýeti[üýtget | edit source]

Babofizm açlyga we ýoksullyga garşy reaksiýa hökmünde görlüp bilner.[2] Jek Tuçara görä Babofizm pelsepesi senagatlaşýan çylşyrymly jemgyýetler üçin maksadalaýyk däldir.[3] Babofizm düşünjesi paýlaşma komunizmidir.[2]

Salgylanmalar[üýtget | edit source]

  1. Göze, Aýferi. Siyasal düşünceler ve yönetimler, 15-nji neşir. Beta Basım A.ş. 249-252-nji sahypalar.
  2. 2.0 2.1 Göze, Aýferi. Siyasal düşünceler ve yönetimler, 15-nji neşir. Beta Basım A.ş. s. 252.
  3. TOUCHARD, a.g.e., T. II s.468