Asyryň iň gowy futbolçysy baýraklary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Asyryň iň gowy futbolçysy baýraklary 20-nji asyr ahyrlaryna golaýlanda, 21nji asyr başlandan soňra hem birnäçe awtoritetler özleriniň iň gowy 20-nji asyr futbolistini saýladylar. Bu makalada asyryň futbolçysyny yglan eden guramalaryň 12-siniň jarnamasy barada. Sanawlar naýbaşy 50-lige çenli giden halatlary hem bar bolsa-da bärde diňe naýbaşy 5-likler görkezilen.

12 sanawda hem ady geçen futbolistler:[üýtget | edit source]

 1. Frans Bekenbauer (GFR, häzirki Germaniýa)
 2. Bobi Çarlton (Angliýa)
 3. Ýohan Kruýf (Gollandiýa)
 4. Diego Maradona (Argentina)
 5. Gerd Mülller (GFR, häzirki Germaniýa)
 6. Edson Arantes do Nassimento PELE (Braziliýa)

IFFHS-a görä asyryň oýunçysy:[üýtget | edit source]

IFFHS asyryň naýbaşylaryny saýlamak üçin dürli saýlawlar geçirýärdi. Saýlawlar dürli ýurtlara we yklymlara görä hem edildi. Saýlawlar žurnalistleriň we öňki meşhur futbolistleriň beren sesine görä saýlanan hem bolsa anyk maglumatlar belli däl.[1]

ASYRYŇ FUTBOLÇYSY[2]:[üýtget | edit source]

 1. Edson Arantes do Nassimento Pele-Braziliýa-1705 bal
 2. Ýohan Kruýf-Gollandiýa-1303 Bal
 3. Frans Bekenbauer-GFR-1228
 4. Alfredo di Stefano-Argentina, soňra ispaniýa-1215
 5. Diego Armando Maradona-Argentina-1214

ASYRYŇ DERWEZEBANY[3]:[üýtget | edit source]

 1. Lew Ýaşin (SSSR)
 2. Gordan Benks (Angliýa)
 3. Dino Zoff (Italiýa)
 4. Zep Maýer (Germaniýa)
 5. Rikardo Zamora (Ispaniýa

FRANS FUTBOLA GÖRÄ ASYRYŇ IŇ BEÝIK FUTBOLISTLERI[üýtget | edit source]

Metody[üýtget | edit source]

2010-njy ýyla çenli Ballandor baýragyny ýekelikde gowşuryp gelen Frans Futbol guramasy 20-nji asyrda Ballandor eýeleriniň ses bermegi netijesinde iň gowy oýunçyny saýlady. Her ballandor eýesi 5 futboliste ýer berer, 1-nji hökmünde görkezilene 5 bal. 2-ä 4 bal, 3-e 3, 4-e 2 we 5nji hökmünde ses berilen futboliste 1 bal berilýär.

ses berenler[üýtget | edit source]

20-nji asyrda 34 oýunçy Ballandor baýragyna mynasyp görlüpdi, olardan 30 sanysy ses berdi, Lew Ýaşin aralarynda ýoklugy sebäpli ses bermedi, Matýus, Jorj Best we Siwori bolsa ses bermekden ýüz öwürdi. Ses berenler arasynda ýekeje adam Peleni öňdäki 5likde görkezmedi, ol hem diňe Diego Maradona's ses beren Alfredo Di Stefano.

Netije[üýtget | edit source]

Ýaý içinde haýsy orunlarda näçe gezek görkezilendigi ýazylar:

1. Pele-122 bal (17 - 5 - 4 - 2 - 1)

2. Diego MARADONA (Argentina) -65- ( 3 - 6 - 5 - 5 - 1)

3. Ýohan Kruýf (Argentina)- 62- ( 1 - 4 - 7 - 9 - 2)

4. Alfredo DI STEFANO (Argentina/ispaniýa)- 44- ( 4 - 3 - 3 - 1 - 1)

5. Mişel Platini (fransiýa) -40- ( 1 - 5 - 1 - 3 - 6)

GUERIN SPORTIWO-A GÖRÄ IŇ BEÝIK FUTBOLISTLER[üýtget | edit source]

ITALÝAN žzurnaly GUERIN SPORTIWO Her Hepde 1 oýunçyny öz žurnallarynda çap etmek arkaly öňdäki 50 oýunçyny belli etdiler we her oýunçyny suratlandyrmak üçin aýratyn şygar ýazyldy, geň ýeri bolsa PELE'ni suratlandyrmak üçin diňe "PELE" diýip ýazyldy.

TOP5[üýtget | edit source]

5. Juzeppe Meazza: "Gol we Jady arasyndaky oglanjyk"

4. Ýohan Kruýf: "Araçägiň çempiony"

3. Alfredo DI Stefano: "saryýagyz peýkam"

2. Diego Armando Maradona: "Dana we görkli oglanjyk "

1. Edson Arantes do Nassimento Pele: "Pele"

PLAKARA GÖRÄ 20-nji asyrda IŇ BEÝIK OÝUNÇY[üýtget | edit source]

1. Pele

2. Maradona

3. Kruýf

4. Garrinça

5. Frans Bekenbauer

FRANS FUTBOLA GÖRÄ 1990-NJY ÝYLDAKY DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA ÇENLI IŇ BEÝIK OÝUNÇYLAR[üýtget | edit source]

1. Pele

2. Maradona

3. Frans Bekenbauer

4. Jast Fonteýn

5. Gerd Müller

AFS-a görä 20nji asyryň futbolistleri[üýtget | edit source]

2007nji ýylda düýbi Angliada ýerleşýän AFS(futbol statistikleriniň assosasiýasy) "uran goly"(ýarym goragçy we hüjümçiler üçin), "arassa ýeňiş", "oýuna täsiri", "kapitanlyk eden oýunlary" ýaly dürli kriteriýalar seredip baha bermek bilen asyryň oýunçysyny saýlady, iň beýiginden başlap iň soňky bolana çenli gidýär sanaw:

1. Pele

2. L. ROnaldo

3. ROmario

4. Luiş Figu

5. Zineddin Zidan

6. Diego Maradona.

INTERNET SES BERIŞIGINE GÖRÄ FIFA ASYRYŇ OÝUNÇYSY:[üýtget | edit source]

1. MARADONA: sesleriň 72 göteriminden gowragy berildi.

2. PELE 18%

3. Ewsebio 6.21%

4. Roberto Bajjio

5. RomaRio

Salgylanma[üýtget | edit source]

rsssf'den gysgaldylan terjime


 1. http://www.rsssf.com/miscellaneous/iffhs-century.html
 2. http://www.rsssf.com/miscellaneous/iffhs-century.html#worldpoc
 3. http://www.rsssf.com/miscellaneous/iffhs-century.html#worldkoc