Adasaurus

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Adasaurus (Ada haizizyky) Merkezi Aziýada Giç bogaz döwründe ýaşap geçen ýyrtyjy dinozawr görnüşidir. Arka aýaklarynyň ikinji barmaklarynda orak ýaly dyrnaklary bolan iki taraplaýyn ýyrtyjydy. Ulularyň uzynlygy takmynan 2 metrdi.

Dinozawryň ady Mongol mifologiýasyndaky erbet ruh Ada-dan gelýär. Adasaurus mongoliensis, ýerleşýän ýerine görä berlen görnüşdir. Bu at 1983-nji ýylda meşhur mongol paleontology Rinçen Barsbold tarapyndan berildi.

Adasaurus Dromaeosauridae maşgalasyndan. Maşgala gatnaşyklary doly düşünilmese-de, Achillobatoryň we Demirgazyk Amerikanyň käbir dinozawrlarynyň tapylan Dromaeosaurinae maşgalasyndan bolana meňzeýär. “Velociraptor”, “Microraptor”, “Deinonychus” we “Buitreraptor”. Adasaurusyň yzky aýaklaryndaky dyrnaklary beýleki Dromaeosauria dinozawrlaryndan has kiçi.

Adasaurusyň galyndylarynyň ikisi hem Mongoliýanyň Baýankhongor etrabynda Nemegt görnüşinde tapyldy we Ulan Batordaky Mongol Geologiýa Institutynyň ýygyndysynda.

Nemegt döwri, Mongoliýadaky Giç bogaz ýataklarynyň köpüsi ýaly takyk belli däl; ýöne köplenç Maastriýa tapgyrynda hasaplanýar. Bu ýagdaýda 74-65 million ýyl ozal göz öňünde tutulýar. Bu döwürde beýleki dinozawrlar; Tarbosaurus, Anserimimus we Saurolophus.