Degişli üýtgeşmeler

Nesil
Jump to navigation Jump to search

Görkezilen sahypa (ýa-da görkezilen kategoriýanyň agzalaryna) çykgyt berýän sahypalarda edilen soňky üýtgetmeleriň sanawy. Gözegçilik sanawyňyzdaky sahypalar goýy bilen görkezilýär.

Soňky üýtgeşmeleriň opsiýalary Soňky 1 | 3 | 7 | 14 | 30 günde edilen iň soňky 50 | 100 | 250 | 500 üýtgeşmäni görkez;
Hasaba alnan ulanyjylary Gizle | anonim ulanyjylary Gizle | özgerdişlerimi Gizle | botlary Görkez | ujypsyzja özgerdişleri Gizle | Sahypa kategoriýasyny Görkez | Görkez Wikidata
3 oktýabr 2022 13:49 senesinden bäri edilen özgerdişleri görkez
   
Sahypanyň ady:
Gysgaltmalaryň sanawy:
M
Wikidata düzetmesi
T
Bu özgerdiş täze bir sahypa döretdi (täze döredilen sahypalaryň sanawyna hem serediň)
uj
Bu bir ujypsyzja özgerdiş
b
Bu özgerdiş bir bot tarapyndan amala aşyryldy
(±123)
Sahypanyň ululygy bu baýt sany bilen üýtgedi
Wagtlaýyn syn edilen sahypa

29 sentýabr 2022