Türkmenistan tv: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
gysgaça mazmuny ýok
(Sahypa döretdi, mazmuny: '“Türkmenistan Tv” 2014-nji ýylda açylan Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi.Bu kanal, beýleki türkmen kanallary ýaly, telewideniýe ýaýlym ministrleri...')
Bellik: Wizual düzetme Mobil düzetme Mobil web-düzetme
 
Gysgaça mazmuny ýok
Bellik: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
 
“Türkmenistan Tv” 2014-nji ýylda açylan Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi.Bu kanal, beýleki türkmen kanallary ýaly, telewideniýe ýaýlym ministrleriniň geňeşi we radio ministrler kabineti tarapyndan dolandyrylýar.<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan_(TV_channel)</ref>Bu kanal, halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň ýurduň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanan üstünlikleri, şeýle hem ýurduň maglumat ulgamlaryny mümkin boldugyça gowulandyrmak üçin döredildi Şonuň üçin bu kanal türkmen, rus, iňlis, fransuz, hytaý, arap we pars ýaly ýedi dilde ýaýlyma berilýär.<ref>http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24904</ref><ref>http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24904</ref><ref>http://tv.online.tm/ch007.html</ref>
{{TV-stub}}
Anonim ulanyjy

Nawigasiýa menýusy