Ulanyjy çekişme:Hajymelik: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
(→‎Köşeşiň: täze bölüm)
 
Wikipediýada ulanan paýynç sözleriňiz şahsyma gönükdirilendigi üçin çäre görmeýärin (bu gezek). Beýleki agzalarymyz bilen beýle gürleşmezligiňizi towakga edýärin. Ulanyjy Sahypamda amala aşyran özgerdişikleriňizi ulanyjy sahypamdan aýyraryn. Goşantlaryňyza garaşýarys. Türkmençe Wikipediýada bugünler reformlar geçirýäris, maslahatlara we saýlawlara gatnaşyň. Hormatlamak bilen, --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:26, 13 awgust 2018 (UTC)
: {{U|Hajymelik}}, Küşt dünýä çempionlary barada ýazan sahypalaryňyzy gördüm. Menem [[Boris Spasskiý]] hakynda sahypa açdym. Seredip görmäge çagyrýaryn sizi, mümkin bolsa şeýle giňişleýin we salgylanmaly açalyň sahypalary. [[Wikipediýa:WikiTaslama küşt|WikiTaslama küşt]] üstünde hem işläp bileris isleseňiz. Goşantlaryňyza garaşýarys. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 20:31, 13 awgust 2018 (UTC)

Nawigasiýa menýusy