Ulanyjy çekişme:Mr.pahyr: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Jump to navigation Jump to search
ujGysgaça mazmuny ýok
+ Eger kyn görmeseňiz edil şo formatda "şahsy terjime" sitata şeklini hem döredeli. Şo şahsy terjime funksiýasy goýulan makalanyň depesine göni "[[Şablon:Şahsy terjime]]" şablony ýerleşdirilsin. Minnetdar. --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 08:54, 23 iýul 2018 (UTC)
: {{U|Ruhubelent}} bagyşla sözleme gowy düşünmedim öýdýärin. Seniň isleýän zadyň iňlisleriň [[:en:Template:Citation_needed]] türkmençe görnüşimi? --[[Ulanyjy:Mr.pahyr|Mr.pahyr]] ([[Ulanyjy çekişme: Mr.pahyr|talk]])
:: Hawa, şo şablonyň Türkmençesi zerur diýdim.
:: Ondan daşary ikinji teklibim şu: 1. Edil şo şablon ýaly ulanylýan emma "şahsy terjime" diýip durýan bir funskiýa döretsek we 2) şol sitata gerekli formatdaky "şahsy terjime" yşaraty goýlan makalalaryň depesine göni awtomatiki usulda "[[Şablon:Şahsy terjime]]" şablony ýerleşdirilse diýýän. Nähili görýäňiz? --[[Ulanyjy:Ruhubelent|Ruhubelent]] ([[Ulanyjy çekişme:Ruhubelent|talk]]) 14:11, 25 iýul 2018 (UTC)

Nawigasiýa menýusy