85.99.227.65 üçin ulanyjy goşantlary

Jump to navigation Jump to search
Goşantlary gözleGiňeltÝygna
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

26 ýanwar 2022

 • 17:1017:10, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +358 T Köfteci RamizSahypa döretdi, mazmuny: 'Köfteci Ramiz, 1928-nji ýylda Manisa welaýatynyň Ahisar etrabynda döredilen türk restoran zynjyrydyr. köne logo Ahisar, “Meatballs” -yň ilkinji ýasalan ýeri hökmünde bellidir. Ol “Hürriyet” gazetiniň “Türkiýäniň iň gowy 10 eti” sanawyna girizildi. 2012-nji ýylyň noýabr aýyna çenli 24 welaýatda 117 şahamçasy bar. [1]' Bellik: Wizual düzetme
 • 17:0617:06, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +60 T OrthiliaSahypa döretdi, mazmuny: 'Ortiliýa Erikaceae maşgalasynyň bir jynsydyr. [2] [3] [4]' Bellik: Wizual düzetme
 • 17:0517:05, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +59 T NotalpheusSahypa döretdi, mazmuny: 'Notalfus Alpheidae maşgalasynyň bir jynsydyr. [1] [2] [3]' Bellik: Wizual düzetme
 • 17:0417:04, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +222 T Luis IbáñezSahypa döretdi, mazmuny: 'Luis Ezequiel Ibáñez ýa-da ýönekeý Luço (1988-nji ýylyň 15-nji iýunynda doglan; Moreno, Buenos Aýres) çep tarapda oýnaýan Argentinaly futbolçy. Bosniýadan we Gersegowinadan HŠK Zrinjski Mostarda oýnaýar.' Bellik: Wizual düzetme
 • 17:0117:01, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +66 T TropicimonasSahypa döretdi, mazmuny: 'Tropicimonas, Rodobacteraceae maşgalasynyň bir jynsydyr. [1] [2]' Bellik: Wizual düzetme
 • 17:0017:00, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +58 T TalpaSahypa döretdi, mazmuny: 'Talpa Talpidae maşgalasyndan mollaryň bir görnüşidir.' Bellik: Wizual düzetme
 • 16:4816:48, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +299 T DębicaSahypa döretdi, mazmuny: 'Dębica Polşanyň Aşaky Karpat Voivodeship şäheridir. Şäheriň ilaty 2020-nji ýyla çenli 45,504 adam. Dogan şäherler Rumyniýa Keri, Rumyniýa Wengriýa Kapuwar, Wengriýa Ispaniýa Muro, Ispaniýa Bolgariýa Obzor, Bolgariýa Belgiýa Puurs, Belgiýa Bolgariýa Sistowi, Bolgariýa' Bellik: Wizual düzetme
 • 16:2716:27, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +555 T Bırakın YaşasınlarSahypa döretdi, mazmuny: 'Let Lives Live - 1984-nji ýylda Melih Gülgen tarapyndan ýazylan we re directedissýorlyk eden türk filmi. Cüneyt Arkın we Bilun Nazlyhan baş rollarda paýlaşdylar. [1] Oýunçylar Cüneyt Arkin Bilun Nazlihan Unsal Emre Burak Gülgen Firat Gülgen Yildirim Gencer Oktar Durukan Osman Alyanak Fatih Ozses Suksel Gozen Turgut Ozatay Asasemin Önder Hüseýin Zan Bekir Çetiner Sonmez bozulmaz Adnan Mersinli Cetin Basaran Yilmaz Kurt Aýdin...' Bellik: Wizual düzetme
 • 16:2716:27, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +75 T Cybaeus paralypropriapusSahypa döretdi, mazmuny: 'Cybaeus paralypropriapus ABŞ-da tapylan suw möýüniň bir görnüşidir.' Bellik: Wizual düzetme
 • 10:5210:52, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +339 T FanatikSahypa döretdi, mazmuny: '“Fanatik” Türkiýede neşir edilýän sport gazetidir. Ilkinji ýaýlymy 1995-nji ýylyň 20-nji noýabrynda boldy. 1996-njy ýylyň 19-njy noýabrynda hepdede bir gezek çykýan “Fanatik Basket” atly dogan basketbol goşundysy bardy. “Demirören Holding” -e degişlidir. Her gün yzygiderli çap edilýär. Onuň bahasy 2 TL.' Bellik: Wizual düzetme
 • 10:5110:51, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +282 T PostaSahypa döretdi, mazmuny: '“Posta”, Demirören Holdingiň eýeçiligindäki gündelik türk gazetidir. Awtorlaryň arasynda Rauf Tamer, Erdogan Aktaş, Hakan Çelik we Mesut Yarar bar. 2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Hürriýetden we Sabahdan soň Türkiýede iň köp tiraulationly üçünji gazetdir.' Bellik: Wizual düzetme
 • 10:5010:50, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +301 T MilliyetSahypa döretdi, mazmuny: '“Milliyet”, “Demirören Holding” -iň eýeçiligindäki gündelik gazet. Türkiýäniň iň möhüm gündelik gazetlerinden biri bolan Milliýet öň Doğan topary tarapyndan neşir edilipdi, ýöne 2011-nji ýylyň başynda Karacan-Demirören maşgalalaryna degişli DK Gazetecilik-e satyldy.' Bellik: Wizual düzetme
 • 10:4910:49, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +189 T HürriyetSahypa döretdi, mazmuny: '“Hürriyet” Türkiýede gündelik neşir edilýän gazetdir. 1948-nji ýylyň 1-nji maýynda Sedat Simavi tarapyndan esaslandyryldy we häzirki wagtda Demirören Holdingiň bir bölegi.' Bellik: Wizual düzetme
 • 07:1107:11, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +341 T DouglasSahypa döretdi, mazmuny: 'Duglas 26,218 ilaty bolan Man adasynyň paýtagty we iň uly şäheridir. Duglas derýasynyň deňze gaçýan ýerinde döredildi. Şäher porty hem bu sebitde ýerleşýär. Duglas, Man adasynyň ýokary kazyýetleriniň we hökümetiniň mekanydyr. Şeýle hem bu adanyň iş, maliýe, dolandyryş, ulag, söwda we güýmenje merkezidir.' Bellik: Wizual düzetme
 • 07:0807:08, 26 ýanwar 2022 tapawut taryh +204 T Man AdasySahypa döretdi, mazmuny: 'Man adasy (Iňlis: Man adasy, Adam: Ellan Vannin), Irland deňzindäki ada, Iňlis adalarynyň geografiki merkezinde. Angliýanyň bir bölegi bolmasa-da, täjiň astyndadyr. (Iňlis: täç garaşlylygy).' Bellik: Wizual düzetme