Öküz

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Öküz (Latynça: Bos primigenius taurus) Erkek mal bolup, goşa sürmek, öküzleri çekmek, eti we öküz seleksioner, öküz iş we semretmek üçin ulanylýar. Ortaça 800 kg agramy bolan öküz 4500 kg agyrlygy aňsatlyk bilen çekip biler. Traktoryň girip bilmeýän oba hojalygynyň esasy sütünidir. Sygyr etiniň we süýdüniň, adamlar üçin iň oňat iýmit çeşmesi, ýürek we deri derisi. Şahlary we süňkleri senagatda we meýdanlarda dökün ulanylýar. Atlar, geçiler we goýunlar ýaly ýaýran öri meýdanlaryny gowşatmaýarlar, tersine, yzygiderli bakmak bilen köpeldýärler.